Каковы основные законодательные изменения мая-2015, регулирующие деятельность бизнеса?

Иллюстрация http://finmaidan.com/

Большинство законодательных новинок последнего месяца касаются налогообложения либо собственников предприятий. Детали узнавал у экспертов Prostobiz.ua

Романа Марчук, юрист ЮФ «Величко Філь »

1.  Продовжено строки розкриття кінцевих бенефіціарів

Строки розкриття кінцевих бенефіціарів продовжили на 4 місяці.

Відповідні зміни були внесені Законом «Про внесення змін  до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи» від 21.05.2015 р. № 475-VIII.

Нагадаємо, що 25 травня спливав строк подання інформації про кінцевих вигодоодержувачів юридичними особами, зареєстрованими до 25 листопада 2014 р. За неподання інформації своєчасно на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу),накладаються штрафи у розмірі від 5100 до 8500 грн.

Відповідно до внесених змін Закон від 14 жовтня 2014 р . був доповнений такими положеннями:

 • Кінцевий строк подання інформації про кінцевих бенефіціарів продовжили до 25 вересня 2015 р.
 • юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками) не повиннірозкривати інформацію про кінцевих бенефіціарів.

Таким чином, нововведення частково зняли напругу у відділах державних реєстраційних служб, а в деяких підприємств взагалі зник обов’язок подавати інформацію.

Закон набув чинності 26 травня 2015 р.

2. Звільнили від оподаткування доходи, отримані нерезидентами за борговими зобов’язаннями

З 26 травня 2015 р. доходи нерезидентів, отримані за борговими зобов’язаннями, не підлягають оподаткуванню податком на прибуток.

Відповідні зміни внесені Законом «Про внесення змін  до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів, отриманих нерезидентами за борговими зобов’язаннями» від 22.05.2015 № 482-VIII.

Згідно з нововведеннями не оподатковуються податком на прибуток доходи, отримані нерезидентами:

 • у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, продані або розміщені нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів,
 • проценти, сплачені нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.
 • Законом не встановлено обмежень до кола нерезидентів, доходи яких звільняються від оподаткування. Проте звільнення від оподаткування стосується лише доходів з державних цінних паперів. Таким чином,зміни мають на меті залучення коштів у місцевий та державний бюджети шляхом видачі позик, кредитів та гарантій.

  3. Визначено порядок оподаткування доходів нерезидентів із джерелом походження з України

  Сума доходів нерезидентів, з якої сплачується податок на прибуток, визначається виходячи з офіційного курсу Національного банку України на дату виплати таких доходів.

  Відповідне роз’яснення  Державна фіскальна служба надала 25 травня 2015 р.

  Як відомо, якщо резидент або постійне представництво нерезидента виплачують доходи з джерелом походження з України нерезиденту, то повинні водночас утримувати і сплачувати з цього доходу податок на прибуток за ставкою в розмірі 15 %.

  У зв’язку з нестабільним курсом валют виникало питання про порядок обчислення податків з доходів, виплачених нерезиденту. Державна фіскальна служба чітко роз’яснила порядок розрахунку доходів нерезидентів при визначенні суми податків, яка підлягає сплаті з таких доходів.

  Це роз’яснення може запобігти зловживанням з боку податкових органів, які при обчисленні суми податку могли збільшити розмір податкових зобов’язань за рахунок завищення валютного курсу.

  4. Громадяни отримали можливість безкоштовно оформити право власності на нерухоме майно

  Нерухомість, збудована без дозволу до 12 березня 2011 року, може бути безкоштовно введена в експлуатацію без сплати будь-яких штрафних санкцій.

  Таке право особи отримали завдяки Закону «Про внесення  зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт» від 13.01.2015 р. № 92-VIII та Наказу Мінрегіону «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію  і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт» від 24.04.2015 р. № 79.

  Відповідно безкоштовно ввести в експлуатацію можна:

  • збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року: індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди;
  • збудовані до 12 березня 2011 року: громадські будинки I і II категорій складності, будівлі і споруди сільськогосподарського призначення I і II категорій складності.

  Для безкоштовного прийняття в експлуатацію об’єкта, особа повинна подати до органу державного архітектурно-будівельного контролю такі документи:

 • заяву про прийняття в експлуатацію об’єкта;
 • два примірники заповненої декларації;
 • звіт про проведення технічного обстеження об’єкта з інформацією щодо можливості його надійної та безпечної експлуатації (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 кв. метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 кв. метрів включно);
 • засвідчена копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт;
 • засвідчена копія технічного паспорта.
 • Орган державного архітектурно-будівельного контролю впродовж 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок безкоштовно приймає в експлуатацію об’єкт, збудований без дозволу.

  Скористатись будівельною амністією можна до 31 грудня 2015 року 

  З одного боку, ця можливість дозволяє повністю безкоштовно узаконити незаконно збудовану нерухомість, а з іншого боку, таке узаконення в подальшому може створити правові підстави для сплати податку на нерухоме майно.

  За даними Мінрегіону,  Наказ № 79 був опублікований 26.05.2015 р. і відповідно з цього моменту набув чинності.

  5. Звільнено від оподаткування ввізним митом деревообробне обладнання

  Деревообробне обладнання звільнили від оподаткування ввізним митом.

  Відповідний проект Закону «Про внесення  змін до розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (щодо особливостей оподаткування ввізним митом деревообробного обладнаннядля відродження промислового виробництва)» був прийнятий Верховною Радою 19 травня 2015 р.

  Проте деревообробне обладнання звільняється від оподаткування тимчасово – до 1 січня 2017 року.

  Нововведення сприятимуть імпорту деревообробного обладнання, проте можуть негативно позначитись на діяльності національних виробників деревообробного обладнання, оскільки призведуть до збільшення конкуренції в цій сфері.

  Екатерина Гутгарц, главный редактор сайта Prostopravo.com.ua

  Пожалуй, самым ожидаемым законодательным изменением прошедшего месяца стало принятие и вступление в силу Закона №475-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица".

  На момент принятия закона перед кабинетами государственных регистраторов выстраивались огромные очереди предпринимателей с пачками документов. Законом же был продлен «крайний» срок подачи отчетности о конечных бенефициарах на 4 месяца, с 25 мая до 25 сентября 2015 года, а также сужен круг субъектов предпринимательства, которые освобождаются от подачи этих сведений.

  Так, отчет могут не подавать юридические лица, учредителями (участниками) которых являются исключительно физические лица, если конечные бенефициарные владельцы (контроллеры) таких юридических лиц совпадают с их учредителями (участниками). В таком случае учредители (участники) — физические лица являются бенефициарными собственниками (контроллерами) такого юридического лица.

  В то же время, ответственность за непредоставление отчетности осталась такой же. Статьей 166-11 Кодекса законов об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 5100 до 8500 гривен.

  14 мая вступили в силу изменения в статью 69 Налогового кодекса относительно принятия контролирующим органом банковского счета налогоплательщика на учет по принципу молчаливого согласия. Так, банк обязан уведомить контролирующий орган об открытии счета налогоплательщика в тот же день. Контролирующий орган, в свою очередь, не позднее следующего рабочего дня должен уведомить финансовое учреждение либо о принятии счета на учет, либо об отказе в этом. В случае отсутствия информации об отказе, счет считается принятым на учет по принципу молчаливого согласия.

  12 мая был принят в первом чтении законопроект №2004 «О внесении изменений в Налоговый кодекс (относительно уменьшения налогового давления на налогоплательщиков)». Законопроектом предлагается предоставить Министерству финансов право принимать обобщающие налоговые консультации, тогда как Государственная фискальная служба будет по-прежнему предоставлять консультации индивидуального характера по запросу налогоплательщика. 

  Также предлагается запретить контролирующим органам использовать акт проверки в качестве основания для выводов о его взаимоотношениях с контрагентами. На данный момент широко распространена практика, при которой акты проверки используются при проверке контрагентов, при этом поскольку уведомление-решение по результатам проверки не принималось, налогоплательщик не имеет возможности его оспорить.

  Кроме того, законопроектом уточнен перечень сведений, который должен содержать приказ на проверку налогоплательщика и применение такого вида санкций как административный арест активов, который должен применяться в случае недопуска контролирующих органов к документальной проверке.

  Также предлагается до конца 2016 года освободить налогоплательщиков от уплаты штрафных санкций в случае оплаты суммы обязательства, начисленного по результатам проверки, в течение 10 календарных дней после получения налогоплательщиком уведомления-решения.

  Комментирование и размещение ссылок запрещено.

  Обсуждение закрыто.